Ważne informacje dotyczące testu na azotany

Należy zawsze przechowywać test szczelnie zamknięty, a odczynnik nr 2 ze środkiem pochłaniającym wilgoć, który jest w opakowaniu. Odczynnik nr 2 (proszek) jest podatny na utlenianie pod wpływem tlenu i wilgoci. Przechowywany w obecności saszetki pochłaniającej wilgoć, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, zachowuje trwałość bardzo długo. Odczynnik nr 3 (żółty płyn) jest wrażliwy na działanie światła (może ulegać degradacji). Nie należy go wystawiać na długotrwałe promieniowanie słoneczne. Po zakończeniu testu należy niezwłocznie schować odczynniki do opakowania. Nie należy chować mokrej fiolki do opakowania z odczynnikami.

W kwestii rozcieńczania próbki. Metody kolorymetryczne nie dają precyzyjnych wyników przy tak szerokim zakresie stężeń. Bazując na podstawach naukowych, zwracamy uwagę na konieczność rozcieńczenia i ponownej analizy w przypadku uzyskiwania wysokich stężeń azotanów. Poziomy 20 mg/l i więcej dla analizy są bardziej szacunkowe. Wskazanie przez nas (na skali) zakresu do powtórzenia testu na rozcieńczonej próbce, wynika z naszego uczciwego, naukowego podejścia do analizy oraz troski o klienta (by uzyskiwał jak najbardziej dokładne wyniki). Jeśli Twój wynik mieści się w zakresie 20 ppm i więcej - powtórz analizę z rozcieńczoną próbką. Próbkę możesz rozcieńczać np. poprzez pobranie 5 ml wody badanej i dodanie 5 ml wody nie zawierającej azotanów (może być to nawet woda kranowa, jeśli nie zawiera azotanów - można sprawdzić niniejszym testem).

KUP NA ALLEGRO

ACQUALab ACQUATEST NO3 - azotany

Badanie stężenia azotanów należy do podstawowych obowiązków każdego akwarysty, bowiem są one końcowym efektem rozkładu związków azotowych podczas tzw. cyklu azotowego. Azotany są jednym wchodzą w tzw. triadę nawozową NPK, czyli trzy podstawowe makroelementy istotne z punktu widzenia wzrostu roślin. Bez odpowiedniego stężenia azotu nie mogą rosnąć rośliny w akwarium. Brak równowagi między N-P-K stanowi z kolei poważne zagrożenie glonami. Zbyt duży nadmiar azotanów w stosunku do fosforanów (PO4) to proszenie się o glony (szczególnie nitkowate). Zbyt duży nadmiar fosforanów sprzyja z kolei wzrostowi sinic (cyjanobakterie). Idealnym stosunkiem NO3 do PO4 jest tzw. współczynnik Redfielda i wynosi on 10 NO3 do 1 PO4. Wynika on ze stosunku atomowego N do P podawanego w opracowaniach naukowych jako 16 do 1. Zaleca się, aby azotany nie przekraczały stężenia 10-15 mg/l (wyjątek stanowi duża obsada szybko rosnących roślin). Nadmiar azotu (powyżej 10 ppm) sprzyja także utracie czerwonej barwy przez kolorowe rośliny (czerwony barwnik jest ich reakcją obronną na niedobór azotu). Widać to szczególnie po takich roślinach jak rotala colorata, alternanthera. 

logo sklepu acquatica salon roślin akwariowych
link do acquaticaplants instagram

Informacje kontaktowe:

Specjalista ds. uprawy roślin

i kierownik sklepu stacjonarnego:

Jakub Schulz

e-mail: admin @ acquatica.pl

Od lat pasjonujemy się akwarystyką słodkowodną, mamy za sobą wiele aranżacji oraz doświadczenie w branży akwarystycznej.

Nasze doświadczenie sprawiło, że skupiliśmy się na uprawie i sprzedaży roślin akwariowych by zapewnić klientom towar z najwyższej półki! 

ikona allegro.pl
ikona facebook

Media Społecznościowe